Huấn luyện chuyên sâu Coaching 1:1

Chương trình Huấn luyện chuyên sâu Coaching 1:1 là hình thức huấn luyện 1 Chủ doanh nghiệp – 1 COACH. Đây là chương trình huấn luyện dành cho Chủ doanh nghiệp và cấp Quản lý của họ muốn phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các sản phẩm huấn luyện chuyên sâu 1:1 cho từng doanh nghiệp bao gồm: Freedom; Power-up; Step-up; Start-up.

1. HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU FREEDOM

Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế dành cho những chủ doanh nghiệp mong muốn chuyển giao công ty cho thế hệ kế tiếp, thoát khỏi việc vận hành doanh nghiệp, dành thời gian làm những việc họ yêu thích hoặc nhân bản doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn vận hành hiệu quả đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Đối tượng phù hợp với chương trình Freedom:

Doanh nghiệp đã vận hành trên 10 năm.

+ Các Giám đốc Chi nhánh cùng tham gia huấn luyện.

+ Tập đoàn có nhiều Công ty, Giám đốc các công ty cùng tham gia huấn luyện.

 

 

 

Thời lượng:

 • Chủ doanh nghiệp sẽ thống nhất với nhà huấn luyện (Business COACH) số lượng người tham gia huấn luyện.
 • Thời lượng tham gia: 04 lần/tháng, 90 phút/lần.
 • Thời gian huấn luyện:

+ Tuần 1 & 3: Huấn luyện chung: 90 phút, Chủ Doanh nghiệp: 30 phút.

+ Tuần 2 & 4: Huấn luyện chung: 90 phút.

2. HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU POWER – UP

Chương trình Huấn luyện chuyên sâu Coaching 1:1 là hình thức huấn luyện 1 Chủ doanh nghiệp – 1 COACH. Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế dành cho Chủ Doanh nghiệp đang điều hành doanh nghiệp của mình và đội ngũ từ 1-5 người (các nhân sự đang chịu trách nhiệm về các mảng kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự hoặc vận hành doanh nghiệp).

Đối tượng phù hợp với chương trình POWER – UP: 

Doanh nghiệp đã hoạt động trên 5 năm, nhân sự từ 20 – 30 người trở lên và đã bắt đầu hình thành các phòng ban. 

Huấn luyện từ 1 – 5 người bao gồm: Chủ Doanh nghiệp + Trưởng bộ phận.

Quyền lợi khách hàng: 

 • Số người tham gia huấn luyện: 01 – 05 người tham dự.
 • Thời lượng tham gia: 04 lần/tháng, 90 phút/lần.
 • Thời gian huấn luyện:

+ Tuần 1 & 3: Chủ Doanh nghiệp: 30 phút, Trưởng Bộ phận: 60 phút

+ Tuần 2 & 4: Chủ Doanh nghiệp + Trưởng Bộ phận : 90 phút.

 • Hình thức tham gia: Online hoặc Offline.
 • Ngoài giờ huấn luyện (Coaching), nếu có câu hỏi thắc mắc khách hàng sẽ được nhà huấn luyện (Business COACH) phản hồi sau 24h từ lúc nhận được câu hỏi (trong ngày làm việc).
 • Được tặng miễn phí bài test DISC.
 • Được tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp của CBD Firm miễn phí phí đào tạo (Chỉ chia sẻ phí ăn uống, di chuyển, tài liệu…).   
 • Được tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng của ActionCOACH CBD Firm, mỗi tháng/ngày.
 • Tham gia Cộng đồng Adding Zeros để xây dựng nguồn cơ hội kinh doanh tự động, liên tục.

3. HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU STEP – UP

Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế theo hình thức Coaching 1:1 dành cho Công ty có từ 02 người góp vốn và đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp làm việc trực tiếp với nhà huấn luyện.

Đối tượng phù hợp với chương trình STEP – UP: 

 • Doanh nghiệp có 02 cổ đông góp vốn
 • Doanh nghiệp có cổ đông là 02 vợ chồng
 • Doanh nghiệp có cổ đông là Bố/Mẹ và con cái, hoặc 02 anh em.
 • Chủ Doanh nghiệp và 01 người chịu trách nhiệm chính của công ty.

Quyền lợi khách hàng: 

 • Số người tham gia huấn luyện: 02 người tham dự.
 • Thời gian huấn luyện: 02 lần/tháng, 90 phút/lần.
 • Hình thức tham gia: Online hoặc Offline.
 • Ngoài giờ huấn luyện (Coaching), nếu có câu hỏi thắc mắc khách hàng sẽ được nhà huấn luyện (Business COACH) phản hồi sau 24h từ lúc nhận được câu hỏi (ngày làm việc).
 • Được tặng miễn phí bài test DISC.
 • Được tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp của CBD Firm miễn phí phí đào tạo (Chỉ chia sẻ phí ăn uống, di chuyển, tài liệu…).  
 • Được tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng của ActionCOACH CBD Firm, mỗi tháng/ngày.
 • Tham gia Cộng đồng Adding Zeros để xây dựng nguồn cơ hội kinh doanh tự động, liên tục.

4. HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU START – UP

Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế theo hình thức Coaching 1:1 (1 Chủ doanh nghiệp – 1 COACH).

Đối tượng phù hợp với chương trình START – UP: 

 • Chủ doanh nghiệp là người bỏ vốn, đang điều hành doanh nghiệp, đã thành lập công ty và đã vận hành từ 1 – 5 năm, dưới 10 nhân sự.
 • Chủ doanh nghiệp mới khởi nghiệp và mong muốn học được phương pháp để xây dựng doanh nghiệp thành công, bảo đảm không phá sản và không mất số tiền mình đã đầu tư vào doanh nghiệp.

Quyền lợi khách hàng: 

 • Số người tham gia huấn luyện: 01 chủ doanh nghiệp.
 • Thời gian huấn luyện: 02 lần/tháng, 90 phút/lần.
 • Hình thức tham gia: Online hoặc Offline.
 • Ngoài giờ huấn luyện (Coaching), nếu có câu hỏi thắc mắc khách hàng sẽ được nhà huấn luyện (Business COACH) phản hồi sau 24h từ lúc nhận được câu hỏi (ngày làm việc).
 • Được tặng miễn phí bài test DISC.
 • Được tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp của CBD Firm miễn phí phí đào tạo (Chỉ chia sẻ phí ăn uống, di chuyển, tài liệu…). 
 • Được tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng của ActionCOACH CBD Firm, mỗi tháng/ngày.
 • Được tham gia Cộng đồng Adding Zeros để xây dựng nguồn cơ hội kinh doanh tự động, liên tục.

 

 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 1 GIỜ MIỄN PHÍ CÙNG COACH TONY